La junta

El passat 19 de novembre del 2013, en l’assemblea anual del FEAEC, va tenir lloc l'elecció de la junta directiva. Es tracta d'un grup de persones de diferents sectors del món educatiu, de diferents llocs del nostre territori i del FEAEC, com una organització que ha aportat i té molt per aportar en l’àmbit de l’organització i gestió educativa.

El grup de persones provinents de diferents àmbits de l’educació que constitueixen la junta són:


Presidenta: Sra. Coral Regí – Directora del centre concertat Virolai de Barcelona

Vicepresident: Sr. Diego Castro – Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona

Secretària: Sra. Mercè Berengueras – Inspectora d'Educació a Barcelona Ciutat

Tresorera: Sra. Rosa M. Betran – Directora del centre públic Institut Puig i Cadafalc de Mataró


Vocals:

 • Sr. Manel Belda – Director del centre públic Institut Ferran Tallada de Barcelona
 • Sra. Paquita Burriel –  Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sra. Pilar Casals –  Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sr. Eduard Mallol – Director del centre públic Escola Guerau de Liost de les Franqueses del Vallés
 • Sr. Carles Núñez – Director del centre concertat Escola Proa de Barcelona
 • Sra. Ângels Rodriguez – Administració Educativa. Consorci d'Educació de Barcelona
 • Sr. Jordi Serarols – Inspector d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sr. Josep Ma. Vera – Inspector en cap d'Educació a Lleida

Vocals Externs:

 • Sr. Xavier Chavarria - Inspector en cap d'Educació a Barcelona Ciutat
 • Sr. Josep M. García -  Inspector d’Educació a Girona
 • Sra. Dolors Maura - ExDirectora de centre públic  de Barcelona
 • Sra. Rosa M. Rios -  Inspectora d’Educació a Barcelona Ciutat
 • Sr. Josep Serentill -  Inspector d’Educació a Lleida
 • Sr. Francesc Viñas – ExDirector de l’Institut arquitecte Manuel Raspall de Cardedeu. Coordinador de la Revista FORUM. 


 

Tot l’equip assumim aquest repte amb il·lusió i moltes ganes de treballar amb la voluntat de donar continuïtat al FEAEC, i per rellançar-lo a partir de la celebració dels 25 anys perquè sigui com sempre un àmbit de reflexió i diàleg per donar resposta als molts reptes que actualment té l’educació del nostre país.

Aquesta és la nostra tasca, la nostra responsabilitat com a administradors de l’educació, cadascun de nosaltres des de l’àmbit al que pertanyem però amb un objectiu compartit i que enriquim dia a dia fent Fòrum.

Pretenem consolidar tot allò que ens ha donat valor, millorar el que calgui per fer gran l’associació i promoure tot tipus d’actuacions que ens enriqueixi.

 

PROPOSTA DE TREBALL: LÍNIES ESTRATÈGIQUES

1. Partir de la celebració del 25è aniversari per consolidar i rellançar el FEAEC com una organització que té com a gran diferencial la seva visió polièdrica i europea de l’educació del nostre país fruit de la seva composició:
2. Fer més present el FEAEC en diferents entorns educatius del nostre país, de l’Estat i també en l’àmbit internacional
3. Establir vincles amb altres associacions vinculades a la gestió i organització educativa  per plantejar possibles àmbits de col•laboració:  Revista Fòrum, Formació, Organització d’activitats conjuntes,...
4. Millorar la difusió del FEAEC i les seves activitats, aprofitant el nostre WEB i les Xarxes Socials i facilitar una participació més activa dels socis
5. Mantenir les línies de treball del FEAEC mitjançant una distribució de responsabilitats en el si de la Junta i organitzar grups de treball d’associats i col•laboradors.  

 • a. APEI
 • b. CIUTATS EDUCADORES
 • c. COMENIUS REGIO
 • d. Revista Fòrum
 • e. Sopars Col•loquis i Jornades anuals
 • f. Participació en les activitats interfòrums, Jornades Estatals, Programes europeus i Xarxa Lusobrasilenya   
   

Activitats Planificades:

 • a. Organització de les jornades anuals
 • b. Organització de sopars col•loqui i activitats diverses als diferents territoris
 • c. Participació i organització de les trobades interfòrum i Jornades estatals i europees
 • d. Participació en programes europeus
 • e. Participació en les intervisitations organitzades per l’EFEA
 • d.  Organització de xerrades i conferències
 • f. Organització de debats al voltant de temes d’actualitat en format presencial i virtual   
   

El FEAEC és una organització oberta, polièdrica. Tots esteu convidats a participar-hi: socis i amics. Necessitem la vostra participació, tan pel que fa a les activitats organitzades, com en l’aportació de suggeriments, i comentaris. TOTS FEM FÔRUM!!li>