Alta de soci

DADES PERSONALS
Nom*:
Cognoms*:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Telèfon*:
Correu-e* :
Activitat professional principal:
Inspecció Professorat Universitat
Direcció ex-direcció Primària Serveis i programes educatius
Direcció o ex-direcció Secundària Técnics de les administracions
Professorat Primària Professorat Secundària
Altres  
Altra activitat professional que sigui significativa:
DADES LABORALS
Institució on treballa:
Departament d'Ensenyament Universitat
Ajuntament Altres: 
Centre de treball:
Adreça:
Codi postal:
Localitat:
Telèfon:
Fax:
Correu-e:
SOL·LICITA ser admés/a com a menbre del FEAC presentat/da pels socis:
En/Na:
En/Na:
 
DADES BANCÀRIES
En/Na:
NIF:
AUTORITZO el pagament de rebuts pesentats pel FÒRUM EUROPEU D'ADMINISTRADORS DE L'EDUCACIÓ amb càrrec del meu dipòsit
C/C, llibreta:      

Si vol canviar la contrasenya ompliu de forma correcta els dos camps. Si no vol canviar-la no escrigui res.

La contrasenya ha de tenir com a mínim 8 caràcters

Nivell de seguretat
Les contrasenyes segures contenen 8-16 caràcters, no inclouen paraules comunes o noms, i combinen majúscules, minúscules, números i símbols.
 
Data i hora 15/12/2017 - 14:44:36
 
CAPTCHA Image
[ Nova imatge ]